TopLezers

Begrijpend lezen met themagerichte rijke teksten uit kinderboeken.

S

E R

L E Z

Begrijpend lezen met TopLezers

Begrijpend lezen met themagerichte teksten uit kinderboeken

Met TopLezers leren kinderen begrijpend lezen met plezier! Hoe zou het verhaal verder gaan? Welke interessante weetjes staan er nog meer in dit boek? Met TopLezers willen wij kinderen met plezier laten lezen. Aan de hand van recente kinderboeken en leuke opdrachten, duiken ze dieper in de tekst. Naast leesmotivatie is kennis van de wereld een belangrijke voorwaarde om tot leesbegrip te komen. De lessen van TopLezers zijn daarom gekoppeld aan de thema’s van de meest gebruikte taalmethodieken.

Complete lesmethodiek

Uitgangspunten

Variatie in teksten

Doorgaande leerlijn

Doelgericht lesgeven

Zoals gedichten, informatieteksten, verhaalteksten en doeteksten.

Voor groep 4 t/m 8.

Met behulp van het directe instructiemodel.

Themagericht

Leesbevordering Het boekenpakket zorgt dat kinderen verder kunnen lezen.

Samenwerkend leren Voorkennis ophalen met verschillende werkvormen.

Behandel teksten uit kinderboeken die aansluiten bij elk thema.

Woordenschat Wordt geoefend met gerichte opdrachten en woordstroken.

Leesstrategieën

Verduidelijkt door zes karakters (zie achterzijde).

S

Opzet van TopLezers Leren begrijpend lezen is een proces van samen lezen, praten, denken, delen en oefenen. Kinderen krijgen de ruimte te groeien door twee schooljaren aan dezelfde doelen te werken. De leerkracht is het rolmodel en maakt keuzes om meer of minder sturing te geven en zo te differentiëren waar dit nodig is. Zo worden kinderen TopLezers! Er zijn twaalf thema’s met elk drie teksten. Deze teksten bestaan uit twee lessen van meestal 45 minuten. Er kan op deze manier minimaal zes weken aan een thema worden gewerkt. Per schooljaar worden er zes thema’s behandeld. TopLezers is nog in ontwikkeling en gefaseerd verkrijgbaar. L E Z E R

Vraag een proefles aan en maak kennis met TopLezers! Scan de QR code voor een demo aanvraag. Probeer een proefles!

Met digibord applicatie en werkschriften

1

Je bent hier aan het verbinden. Denk aan Kim Ketting.

Soorten mieren

Kijk in de tekst ‘De zwartbruine wegmier’.

3

Verwijswoorden Als ik wil weten waar een verwijswoord heen wijst ga ik precies lezen. 1. Ik lees de zin met het verwijswoord met aandacht. 2. Ik lees de zin erboven. 3. Ik vraag me af naar wie het verwijswoord wijst.

a Welke drie soorten mieren zijn er in een mierennest? Schrijf het achter de nummers 1 t/m 3.

Verwijswoorden a Kijk in de tekst ‘De zwartbruine wegmier’. Waar verwijzen de drie onderstreepte woorden naar?

bWelke taak heeft elke mier? Schrijf het achter ‘Taak’.

1.

1. Waar wijst wij naar? 2. Waar wijst zij naar? 3. Waar wijst ze naar?

Taak:

2.

Taak:

3.

Taak:

a Kijk in de tekst ‘De zwartbruine wegmier’. Waar verwijzen de drie onderstreepte woorden naar?

2

Ontbrekende woorden

a Lees in de tekst ‘De zwartbruine wegmier’. Welk woord past het best in de lege vakken? Schrijf op.

1. Waar wijst hij naar? 2. Waar wijst zij naar? 3. Waar wijst zijn naar?

1

2

3

4

5

10

11

De leesstrategieën

samenvatten

afleiden

vragen stellen

verbinden

Ik ben en ik gebruik de zeef om het belangrijkste vast te houden. Zita Zeef

Ik ben en ik zoek naar sporen met mijn zaklamp. Daan Detective

Ik ben

, Vince Vlog

Ik ben , de beveiliger die de schakels van de ketting met een slot verbindt. Kim Ketting

visualiseren

ik vlog en stel mezelf vragen met mijn telefoon.

Ik ben

, ik fotografeer met mijn fotocamera en leg vast wat er gebeurt. Pablo Plaatje

voorspellen

Ik ben , ik ben reiziger en ik kijk in de verte om te zien wat eraan komt. Vera Verrekijker

KidsLearning B.V. | Grotestraat 126 | 7471 BS Goor | Tel: 0546 55 65 05 | Mail: info@kidslearning.nl | www.kidslearning.nl

Made with FlippingBook PDF to HTML5